ĐỪNG VÌ FORMOSA MÀ ĐÁNH DÂN!

Người Kỳ Anh -
ĐỪNG ĐÁNH DÂN

Bộ đội, công an cũng con dân
Cha mẹ sinh ra và nuôi lớn
Tất cả chúng ta là công dân
Lợi ích, quyền lợi của nhân dân
Chính là quyền lợi của bản thân
Cha mẹ một người nói không đúng
Không thể cả triệu người không đúng
Bảo vệ quyền lợi rất chính đáng
Ta phải giúp họ thật đàng hoàng

Có sao đánh đập lại nhân dân
Khác nào ta đánh lại bản thân
Bảo vệ cho mấy thằng Tàu khựa
Chúng nó cho bay cái chi rứa

Có phải vài ba cái phong bì
Làm cho con người bay ngu si
Đến nổi chẳng phân biệt phải trái
Bọn chúng đầu độc chết các ngài
Hủy diệt môi trường của Việt Nam
Còn hơn chất độc màu da cam
Một ngày nòi giống ta chết thảm
Chúng tôi ở xa nhưng không ngái

Nhưng vẫn biết đâu là phải trái
Lòng dạ luôn để ở ngoài quê
Anh em chúng tôi còn ngoài đó
Mỗi lần gia đình về thăm quê

Nhìn thấy cảnh sống mà rơi lệ
Người dân ta từ bao thế hệ
Phải chịu cảnh thiếu thốn trăm bề
Cuộc sống vừa mới đước lên bề

Giờ ngư dân lại phải bỏ nghề
Ngành chế biến hải sản thảm thê
Ngành du lịch cũng chết thảm thê
Nợ nần chồng chất hàng ngàn tỷ

Nếu như cán bộ có suy nghĩ
Nhân dân Hà Tĩnh chẳng khổ đâu.


 
 

Trước những hình ảnh quân nhân đất nước - những đứa con được nhân dân sinh ra và nuôi dưỡng bằng bầu sữa đất mẹ. Nay duyệt binh dưới hàng rào thép gai của bọn con hoang đại hán Formosa huỷ hoại đất nước, để chuẩn bị chống lại nhân dân mà đau đớn lòng.
Một hình tượng Bi - Hài -Kịch tận cùng đớn hèn của thời đại!

Người Kỳ Anh

CHIA SẺ NGAY:

BÀI MỚI

 
Copyright © Người Kỳ Anh. Designed by NguoiKyAnh