Bài thơ về đất nước - 18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình chống Formosa bằng thơ, nhạc ngày 2/10/2016

Người Kỳ Anh - Người dân Miền Trung có niềm tin vào CHÍNH NGHĨA, đó là đòi lại chén cơm, áo mặc, con cái được đến trường... vì những điều đơn giản này đã bị Formosa hủy hoại khiến biển chết, cá chết...Với những hình thức đấu tranh lạ lùng đến mức văn minh chưa từng thấy: biểu tình bằng thơ, bằng nhạc. Bài thơ của các cô các mẹ Kỳ Hà thường hay tập hát với nhau để đi biểu tình hát được đăt tên là ''Bài thơ đất nước''

Tôi xin đọc bài thơ
Bài thơ về đất nước 
Mấy ngàn năm thuở trước 
Nhờ vua Hùng tạo nên

Bác Hồ đã không quên
Dặn nhắc nhở con cháu 
Thời gian trôi nặng máu
Các cháu nhớ đừng quên
Vua Hùng đã dựng nên
Bác cháu ta gìn giữ 

Dần trôi vào quá khứ
Đảng phổ biến trung thành
Hãy học tập công danh
Đạo đức Hồ chủ tịch

Theo nghìn năm vô ích
Với chủ nghĩa cá nhân 
Bản thân họ đâu cần
Như chủ trương Tấn Dũng

Một việc làm kinh khủng
Bán đổi bảy mươi năm
Đất tài nguyên Việt Nam 
Cho quốc dân trị chủ
Cho nước ngoài trị chủ

Để chuốc lấy đau khổ 
Nơi đất mẹ miền Trung
Nơi nối tiếp hai miền
Bắc - Nam cùng một giải

Hơn năm tháng quằn quại 
Sống, thức, ngủ lo âu
Ăn gì? Ăn gì đây?
Vì tương lai con cháu

Trên im lìm lặng náu
Chẳng giải thích một lời
Rằng chuyện xảy ra tại ai?
Vì ai mà xảy đến

Nếu Formosa không đến
E không đến nỗi này
Dân biết kêu cùng ai
Thấu chăng ai hỡi Đảng

Dân tình nay héo cạn
Không hy vọng sống sinh
Nam Bắc đã chung tính
Lo miền Trung sẽ đói
Giúp miền Trung nghèo đói

Dân ngu nhưng cũng nói
Nói có thấu hay không 
Chính quyền vẫn vô tâm
Không trả lời chính đángDân bức xúc vô hạn
Chính quyền vẫn làm lơ
Chờ cho đến bao giờ 
Để Cá, Tôm khỏi chết

Để người dân được biết
Nước biển nay thế nào?
Nhiễm độc sắt ra sao
Mà muối không dùng được

Kéo dài mãi hôm trước 
Bãi biển tắm Thiên Cầm
Bãi biển tắm Kỳ Ninh
Nhiễm trùng nên đình chỉ

Vì ai mà như thế?
Làm nên nông nổi này
Chính quyền hỡi có hay
Quyền ham tâm vô tận
Quyền lơ là vô tận.
 
Người Kỳ Anh

CHIA SẺ NGAY:

BÀI MỚI

 
Copyright © Người Kỳ Anh. Designed by NguoiKyAnh